WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
11.02.2009

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego InfrastruZ uwagi na pojawiające się błędy we wnioskach składanych w ramach ogłaszanych konkursów na zadnia z I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 20 lutego (piątek) 2009 r. w siedzibie Funduszu przy ul. Łąkowej 11 w Łodzi. Początek szkolenia – godzina 10:00.
Z uwagi na pojawiające się błędy we wnioskach składanych w ramach ogłaszanych konkursów na zadnia z I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 20 lutego (piątek) 2009 r. w siedzibie Funduszu przy ul. Łąkowej 11 w Łodzi. Początek szkolenia ? godzina 10:00.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres ajozwiak@wfosigw.lodz.pl lub faxem na nr 0 42 639 51 21 w terminie do dnia 18 lutego br.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ współfinansowane jest w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Formularz zgłoszeniowy: TUTAJ