WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
15.04.2008

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW DOPŁAT DO ODSETEK KREDYTOWYCH

WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż w związku z nowa formułą współpracy z bankami w zakresie udzielania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zadania z zakresu ochrony środowiska, Wnioskodawcy, aby uzyskać dofinansowanie Funduszu zobowiązani są

WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż w związku z nowa formułą współpracy z bankami w zakresie udzielania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zadania z zakresu ochrony środowiska, Wnioskodawcy, aby uzyskać dofinansowanie Funduszu zobowiązani są do:

  1. Złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie dopłaty wraz z załącznikami w oddziale wybranego banku (wnioski o uzyskanie dopłaty dostępne są w siedzibach banków współpracujących oraz na stronie BIP WFOŚiGW w zakładce Dokumenty).
  2. Pozytywnego przejścia oceny kredytowej dotyczącej sytuacji ekonomicznej i zabezpieczeń wnioskowanej transakcji.
Formalności związane z decyzją WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie zadania przeprowadza w  imieniu Wnioskodawcy bank kredytujący. Pozytywne stanowisko Funduszu w przedmiocie sprawy skutkuje zawarciem umowy kredytowej na zadania z zakresu ochrony środowiska. Dalsze rozliczenia związane z kredytowaniem Beneficjenci dopłaty prowadzą bezpośrednio z bankiem.