WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
04.02.2009

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej


Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ na szkolenie dotyczące przygotowania wniosków dla projektów z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, które będą ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursowym.

Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ na szkolenie dotyczące przygotowania wniosków dla projektów z zakresu gospodarki wodno ? ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, które będą ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursowym.
Szkolenie odbędzie się w dniach 12-13 lutego br., w Warszawie, w hotelu Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2.
? Program szkolenia
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie. Dojazd i zakwaterowanie we własnym zakresie.
? Formularz zgłoszeniowy
? Mapa dojazdu
Formularz zgłoszenia należy przesłać do dnia 9 lutego br. na numer faksu (0-22) 57 92 629 lub na adres poczty elektronicznej:Iwona.burakowska@mos.gov.pl.
Informacji związanych ze szkoleniem udziela Iwona Burakowska (tel. 0-22 822 49 35) oraz Marcin Górecki (tel. 0-22 823 42 19).
Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W ramach jednego projektu można zgłosić maksymalnie 2 osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.
Zapraszamy beneficjentów, którzy jeszcze nie uczestniczyli w naszych szkoleniach.
Informacja o szkoleniu zamieszczona jest na stronie internetowej: www.ekoportal.pl .