WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
15.01.2009

Nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu SpójnościMinisterstwo Środowiska
Instytucja Pośrednicząca dla
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Ministerstwo Środowiska
Instytucja Pośrednicząca dla
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

? Priorytetu I ? Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. ? Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 4/POIiŚ/1.1/02/2009)
? Priorytetu II ? Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 ? Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 2/PO IiŚ/2.1/02/2009), działanie 2.2 ? Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 3/POIiŚ/2.2/02/2009)


Pełna treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ