WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
23.12.2008

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w?Łodzi
Oferowane Stanowisko-Nazwa: Specjalista w Zespole Administracyjnym
Informujemy, iż na ww. stanowisko pracy zostały złożone 3 oferty zatrudnienia.

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w?Łodzi

Oferowane Stanowisko-Nazwa: Specjalista w Zespole Administracyjnym

Informujemy, iż na ww. stanowisko pracy zostały złożone 3 oferty zatrudnienia. W?wyniku przeprowadzonej wstępnej selekcji stwierdzono, iż 2 kandydatów spełnia wymagania formalne określone w?ogłoszeniu i zostali oni zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Antoni Fałek Wolbórz
2. Wiesława Szczawińska Łódź


Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę teoretyczną.
Test odbędzie się 30.12.2008 r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi w pokoju Nr?303 o?godzinie 8.30.
Kandydaci powinni stawić się z dowodami osobistymi.
Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
Kolejnym etapem rekrutacji będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z?kandydatami która odbędzie się w dniu 30.12.2008 r. od godziny 9.15.