WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
31.10.2008

Informacja o wynikach naboru

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko została wybrana Pani Anna Jóźwiak, zamieszkała: Łódź.

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko została wybrana Pani Anna Jóźwiak, zamieszkała: Łódź.

Uzasadnienie dokonanego naboru: Wyniki testu wskazują na posiadanie przez Kandydata wystarczającej wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku Inspektora w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej. Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wnioskuje, iż Kandydat powinien prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, na które przeprowadzany był nabór.