WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
28.10.2008

Informacja o wynikach naboru

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Przygotowania Umów

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Przygotowania Umów
 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko została wybrana Pani Justyna Gmur , zamieszkała w Łodzi .


Uzasadnienie dokonanego naboru: Wyniki testu wskazują na posiadanie przez Kandydata wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku Inspektora w Zespole Przygotowania Umów. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie wymaganych kompetencji oraz predyspozycji Kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku, na które przeprowadzany był nabór.