WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
28.10.2008

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Oferowane Stanowisko-Nazwa: Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Oferowane Stanowisko-Nazwa: Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej 

Informujemy, iż na ww. stanowisko pracy zostały złożone trzy oferty zatrudnienia. W wyniku przeprowadzonej wstępnej selekcji stwierdzono, iż trzech kandydatów spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zostali oni zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Anna Jóźwiak Łódź
2. Grzegorz Kacewicz Łódź
3. Justyna Gmur Łódź


Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę teoretyczną.
Test odbędzie się 31.10.2008 r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi w pokoju Nr 306/307 o godzinie 8.30.
Kandydat powinien stawić się z dowodem osobistym.
Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
Kolejnym etapem rekrutacji będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami która odbędzie się w dniu 31.10.2008 r. o godzinie 9.15.