WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
03.12.2008

Rozstrzygnięcie przetargu

Zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - PZP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego RZP/ZA/D/PN/61/08 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 euro na dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego (kody CPV 34110000-1 - samochody osobowe) na potrzeby Biura WFOŚiGW w Łodzi, ogłoszonego w dniu 20.11.2008 r. zostało zakończone wyborem wykonawcy. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z punktacją na podstawie kryterium cenowego:

Oferent:  Autoweber Sp. z o.o. ul. Łódzka 27, Zduńska Wola
Puktacja: 100 pkt.

Zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - PZP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego RZP/ZA/D/PN/61/08 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 euro na dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego (kody CPV 34110000-1 - samochody osobowe) na potrzeby Biura WFOŚiGW w Łodzi, ogłoszonego w dniu 20.11.2008 r. zostało zakończone wyborem wykonawcy. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z punktacją na podstawie kryterium cenowego:

Oferent:  Autoweber Sp. z o.o. ul. Łódzka 27, Zduńska Wola
Puktacja: 100 pkt.