WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
26.11.2008

Wyniki przetargu

Zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo?zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - PZP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w?Łodzi informuje, że:
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego RZP/EU/D/PN/33/08 w?trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133?000 euro na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Biura WFOŚiGW w?Łodzi, ogłoszonego w dniu 30.10.2008 r. zostało zakończone wyborem wykonawcy. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z?punktacją na podstawie kryterium cenowego.

Zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo?zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - PZP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w?Łodzi informuje, że:
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego RZP/EU/D/PN/33/08 w?trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133?000 euro na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Biura WFOŚiGW w?Łodzi, ogłoszonego w dniu 30.10.2008 r. zostało zakończone wyborem wykonawcy. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z?punktacją na podstawie kryterium cenowego.

W części A, komputery z systemem operacyjnym, monitory LCD (12 zestawów), wybrano ofertę firmy:

E-tech s.c. M.Duda, P.Kapusta, Łódź, ul. Składowa 16/18 100,00 pkt
oferty złożyli również:
e-Tech Sp. J. J. Sójka Łódź, ul. Nowa 29/31
89,33 pkt

W części B, serwer z systemem operacyjnym (1 szt.), wybrano ofertę firmy:
KAPPA T.Kicowski, B.Staroń-Kicowska, Łódź, ul. Słowiańska1/9 100,00 pkt
oferty złożyli również:
E-tech s.c. M.Duda, P.Kapusta, Łódź, ul. Składowa 16/18 88,99 pkt

W części C, urządzenie do tworzenia kopii zapasowej (1 szt.), wybrano ofertę firmy:
e-Tech Sp. J. J. Sójka Łódź, ul. Nowa 29/31 100,00 pkt
oferty złożyli również:
E-tech s.c. M.Duda, P.Kapusta, Łódź, ul. Składowa 16/18 91,59 pkt
KAPPA T.Kicowski, B.Staroń-Kicowska, Łódź, ul. Słowiańska1/9 91,26 pkt