WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
09.10.2008

Wynik przetargu

ZAWIADOMIENIE o powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części J zamówienia oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, po uznaniu protestu z dnia 25.09.2008 r. jako zasadnego dokonał powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części J zamówienia.
W toku badania trzech ofert, jedna z ofert została odrzucona, natomiast dwie pozostałe uzyskały punktację w kryterium cenowym:
"e-Tech" sp.j. J.Sójka, ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź :     100,00 pkt,
ARA Sp. z o.o., Poznań, ul. Strzeszyńska 190    96,30 pkt.

Tym samym Zamawiający wybrał ofertę "e-Tech" sp.j. J.Sójka, ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferta firmy "E-tech" s.c. Łódź, ul. Składowa 16/18 zgodnie z art. 89 ust.1. pkt 2 została odrzucona - oferowany zasilacz UPS nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferowane zasilacz UPS jest typu "line-interactive" a nie jak wymaga Specyfikacja "on-line".