WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
18.09.2008

Wyniki przetargu

Zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. 2007 r. nr 223 poz. 1655) - PZP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego RZP/EU/D/PN/33/08 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 euro na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej na potrzeby realizacji zadań Programu Operacyjnego ?Infrastruktura i Środowisko? realizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi jako Instytucji Wdrażającej na mocy Porozumienia z Ministrem Środowiska z dnia 25 czerwca 2007 r. oraz na potrzeby Biura WFOŚiGW w Łodzi, ogłoszonego w dniu 21.08.2008 r. zostało zakończone wyborem wykonawcy.

Zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. 2007 r. nr 223 poz. 1655) - PZP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że:
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego RZP/EU/D/PN/33/08 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 euro na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej na potrzeby realizacji zadań Programu Operacyjnego “Infrastruktura i Środowisko” realizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi jako Instytucji Wdrażającej na mocy Porozumienia z Ministrem Środowiska z dnia 25 czerwca 2007 r. oraz na potrzeby Biura WFOŚiGW w Łodzi, ogłoszonego w dniu 21.08.2008 r. zostało zakończone wyborem wykonawcy. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z punktacją na podstawie kryterium cenowego.

W części A-C, komputery z systemem operacyjnym, monitory LCD, notebooki z systemem operacyjnym wybrano ofertę firmy:

e-Tech Sp. J. J. Sójka Łódź, ul. Nowa 29/31    100,00 pkt
oferty złożyli również:
E-tech s.c. M.Duda, P.Kapusta, Łódź, ul. Składowa 16/18    94,76 pkt

W części D i G, oprogramowanie biurowe, wybrano ofertę firmy:
e-Tech Sp. J. J. Sójka Łódź, ul. Nowa 29/31    100,00 pkt
oferty złożyli również:
Rynek 13 D. Krzysiek, J. Piasecki, Wrocław, pl. Gen J.Bema 2/9    92,50 pkt
E-tech s.c. M.Duda, P.Kapusta, Łódź, ul. Składowa 16/18    82,48 pkt

W części E i H, drukarki przenoścne, wybrano ofertę firmy:
E-tech s.c. M.Duda, P.Kapusta, Łódź, ul. Składowa 16/18    100,00 pkt
oferty złożyli również:
e-Tech Sp. J. J. Sójka Łódź, ul. Nowa 29/31    94,33 pkt

W części F, urządzenie wielofunkcyjne, wybrano ofertę firmy:
Sofex M. Szymczak, Łódź, Organizacji WiN 31    100 pkt
oferty złożyli również:
Konica Minolta Bussiness Solutions Polska Sp.z o.o., Łódź, ul. Sterlinga 27/29    94,52 pkt
Planetario, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3    69,39 pkt
E-tech s.c. M.Duda, P.Kapusta, Łódź, ul. Składowa 16/18    59,09 pkt
Offimati P. Śledź, 98-100 Łask, Ostrów Osiedle 97    30,56 pkt. .

W części J, zasilacze UPS, wybrano ofertę firmy:
E-tech s.c. M.Duda, P.Kapusta, Łódź, ul. Składowa 16/18    100,00 pkt
oferty złożyli również:
e-Tech Sp. J. J. Sójka Łódź, ul. Nowa 29/31    78,46 pkt
ARA Sp. z o.o., Poznań, ul. Strzeszyńska 190    75,56 pkt

W części K, programator kart Smart oraz karty Smart wybrano ofertę firmy:
E-tech s.c. M.Duda, P.Kapusta, Łódź, ul. Składowa 16/18    100,00 pkt.

Postępowanie w częściach I. (serwer bazodanowy) oraz w L. (kolektor danych) zostało umorzone zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Jednocześnie WFOŚiGW w Łodzi informuje, że oferta firmy NTGroup Sp z o.o.; ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź została odrzucona zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt VI.7.a - brak wymaganych wzorów umów: serwisowej i gwarancyjnej lub oświadczenia zawierającego warunki gwarancji oraz warunki serwisu.