WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
18.12.2008

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ


Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko –“Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.
Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ??Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko?.

W dniu 15 grudnia 2008 r. odbyło się w Łodzi szkolenie - ?Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko? zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W szkoleniu wzięli udział potencjalni beneficjenci I i II osi priorytetowej PO IiŚ oraz pracownicy WFOŚiGW w Łodzi. Wykładowcą był pracownik Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ? p. Paweł Szwajgier.
Szkolenie zostało zorganizowane w celu przybliżenia szerokiej tematyki zawiązanej z oceną oddziaływania na środowisko w kontekście prawa wspólnotowego i obowiązującego prawa polskiego.
Podczas szkolenia omówiono m.in.:
  • regulacje unijne i konwencje międzynarodowe dotyczące ocen oddziaływania na środowisko i tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
  • procedury związane z pozyskiwaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na gruncie nowej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
  • znaczenie raportu o oddziaływaniu na środowisko w procedurze oceny oddziaływania na środowisko
  • zasady wypełniania załącznika do wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.

Materiały ze szkolenia do pobrania:

1. Szkolenie_prawo_polskie.ppt
1. Szkolenie_prawo_wspolnotowe.ppt
1. Szkolenie_strategiczne_oceny.ppt


Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ współfinansowane w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW ? p. Barbara Robak wita uczestników szkolenia i wykładowcę ? p. P. Szwajgiera.

Potencjalni beneficjenci I i II osi priorytetowej PO IiŚ oraz pracownicy WFOŚiGW podczas szkolenia z zakresu oceny oddziaływania na środowisko.