Przejdź do treści

Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
26.08.2009

PIERWSZA UMOWA O DOFINANSOWANIE PODPISANA

Mamy pierwszy duży sukces we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko! W dniu 25 sierpnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. ?Uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej na terenie miasta Brzeziny? . Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako Instytucji Wdrażającej umowę podpisali Prezes Zarządu p. Andrzej Budzyński oraz Zastępca Prezesa Zarządu p. Barbara Robak. Beneficjenta ? Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach reprezentowali Prezes Zarządu p. Janusz Cywiński oraz Członek Zarządu p. Janina Pońska.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
21.08.2009

Pierwsza umowa o dofinansowanie w ramach PO IiŚ

Mamy pierwszy sukces we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko! W dniu 25.08.2009 r. o godzinie 10.30. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8 (sala 107, I piętro) nastąpi uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej na terenie miasta Brzeziny?. Koszt Całkowity projektu 25 345 700 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności 12 764 084 zł.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
29.07.2009

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Inspektora w Zespole Organizacyjnym w WFOŚiGW w Łodzi Dane jednostki: Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 Telefon: (0 42) 63 95 354, Stanowisko: Inspektor w Zespole Organizacyjnym Wymiar zatrudnienia: 1/1 etatu Miejsce wykonywania pracy: Łódź Data ogłoszenia naboru: 29.07. 2009 r. Termin składania dokumentów: 14.08. 2009 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
24.04.2009

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Inspektor w Zespole Zarządzania Personelem w WFOŚiGW w Łodzi Dane jednostki: Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 Telefon: (0 42) 663 41 00, Stanowisko: Inspektor w Zespole zarządzania Personelem Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu Miejsce wykonywania pracy: Łódź Data ogłoszenia naboru: 24 kwietnia 2009 r. Termin składania dokumentów: 07 maja 2009 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
17.04.2009

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Inspektora w Zespole Organizacyjnym w WFOŚiGW w Łodzi Dane jednostki: Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 Telefon: (0 42) 663 41 00, Stanowisko: Inspektor w Zespole Organizacyjnym Wymiar zatrudnienia: 1/1 etatu, zatrudnienie na czas określony Miejsce wykonywania pracy: Łódź Data ogłoszenia naboru: 17.04.2009 r. Termin składania dokumentów: 30.04.2009 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
12.08.2009

ZALICZKI DLA WYKONAWCÓW

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, istnieje możliwość certyfikowania do KE zaliczek wypłacanych przez beneficjentów wykonawcom, jeśli zaliczka spełnia jednocześnie następujące warunki: 1. Związana jest z pracami wykonanymi w ramach realizowanego projektu; 2. Wynika z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą; 3. Została wypłacona zgodnie praktyką i przepisami prawa handlowego; 4. Została potwierdzona fakturą lub innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zajął stanowisko w sprawie formalnoprawnych podstaw udzielania zaliczek przez beneficjentów wykonawcom w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
24.07.2009

ZASADY PROMOCJI DLA BENEFICJENTÓW

W lipcu br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziło dokument ?Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013?. Dokument określa obowiązki spoczywające na beneficjentach w zakresie informowania i promowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przedstawia zasady dotyczące jednolitego oznaczania wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
30.06.2009

PIERWSZE POTWIERDZENIE DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTU Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

W dniu 25 czerwca 2009 r. Instytucja Pośrednicząca wydała Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach dla projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej na terenie miasta Brzeziny?. Jest to pierwsze Potwierdzenie w województwie łódzkim dla projektu, który aplikował o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
19.06.2009

VAT WLICZONY DO KOSZTU CAŁKOWITEGO PROJEKTU

Przypominamy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego istnieje obowiązek wliczenia podlegającego odzyskaniu VAT-u do kosztu całkowitego projektu. Mimo że obowiązująca wersja ?Instrukcji do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko? nie uwzględnia tego wymogu, Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie, zobowiązani są do wpisania kwoty VAT w tabeli H.1. formularza wniosku, Obecnie trwają prace nad dostosowaniem zapisów instrukcji do obowiązujących przepisów. W serwisie Funduszy Europejskich, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamieściło komunikat korygujący zapisy instrukcji w tym zakresie.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.