Przejdź do treści

Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
11.02.2009

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastru

Z uwagi na pojawiające się błędy we wnioskach składanych w ramach ogłaszanych konkursów na zadnia z I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 20 lutego (piątek) 2009 r. w siedzibie Funduszu przy ul. Łąkowej 11 w Łodzi. Początek szkolenia – godzina 10:00.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
05.02.2009

Przeprowadzenie kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi za 2008 r.

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 zaprasza podmioty/osoby posiadające uprawienia audytora wewnętrznego (określone w art. 58 ustawy o finansach publicznych) do składania ofert na przeprowadzenie kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi za 2008 r. oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonej kontroli (2 egzemplarze).
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
12.12.2008

Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska w sprawie procedury oceny oddziaływania na środowisko - OOŚ

Ministerstwo Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poinformowało, że zgodnie z pismem Komisji Europejskiej, warunkowa akceptacja projektów, dla których nie została zakończona procedura oceny oddziaływania na środowisko, będzie możliwa nie tylko dla projektów realizowanych w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj, ale także w przypadku innego typu kontraktów.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.