Przejdź do treści

Aktualności

26.03.2018

Spotkanie z przedstawicielami gmin i powiatów woj. łódzkiego w Sulejowie

W dniu 26 marca 2018 r. w Hotelu Podklasztorze w Sulejowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin i powiatów województwa łódzkiego dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w 2018 r. organizowane wspólnie z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego. Spotkanie to zapoczątkowało cykl spotkań, które przybliżą tematykę pozyskiwania środków finansowych na zadnia związane z szeroko pojętą ekologią i ochroną naturalnego środowiska. 
23.03.2018

25-lecie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi od 1993 roku jest partnerem samorządów, oraz innych podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska. W tym roku będziemy świętowali 25 lat działalności. Naszym celem jest poprawa stanu środowiska, ochrona ekosystemów i zachowanie bioróżnorodności. Skupiamy się głównie na wspieraniu przedsięwzięć w zakresie:  ochrony wód gospodarki wodną ochrony atmosfery ochrony ziemi ochrony przyrody przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń środowiska edukacji ekologicznej Więcej informacji na temat obchodów 25-lecia już niebawem!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
22.03.2018

Edukacja Ekologiczna - nabór w trybie ciągłym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie informuje, iż w 2018 roku Podmioty realizujące programy z dziedziny Edukacja ekologiczna, które dotychczas brały udział w Konkursie na dotację pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego”, mogą składać wnioski w trybie ciągłym do końca 2018 roku lub wyczerpania puli środków określonych na ten rok w ramach obowiązujących „Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi” (URN nr 13/II/2018 z dn. 23.02.2018 r.) oraz „Katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi” na 2018 rok.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
20.03.2018

Konferencja pt. ,,Koncepcja funkcjonowania klastrów energii oraz finansowanie inwestycji w ramach klastra"

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza na Konferencję pt. „Koncepcja funkcjonowania klastrów energii oraz finansowanie inwestycji w ramach klastra”, która odbędzie się w dniu 28.03.2018 r. o godzinie 9.30 w Hotelu Iness w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 19/23. Tematyka konferencji obejmuje: zasady tworzenia i funkcjonowania Klastra Energii, stan powietrza w województwie łódzkim, efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej i w infrastrukturze publicznej oraz źródła finansowania inwestycji z zakresu ochrony powietrza. Ciekawym punktem programu będzie prezentacja Koneckiego Klastra Energii, którego członkiem jest Miasto i Gmina Końskie. Burmistrz – Pan Krzysztof Obratański zaprezentuje ideę funkcjonowania klastra i przedstawi korzyści jakie odnosi jednostka samorządu terytorialnego będąca członkiem tej inicjatywy.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
14.03.2018

Warsztaty dotyczące wypełniania wniosku o udzielenie dotacji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza osoby zainteresowane na warsztaty dotyczące wypełniania wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami składanego w ramach ogłoszonego konkursu pn: ,,Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019". Warsztaty odbędą się w dniu 19 marca 2018 roku w godzinach 10:00-12:00 w Sali Edukacyjnej WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
27.02.2018

Informacja dotycząca Projektów z dziedziny Edukacja Ekologiczna

Informujemy, iż z dniem 01.03.2018 r. zostaje wznowiony nabór w trybie ciągłym dla wniosków z dziedziny Edukacja ekologiczna na zadania niezwiązane ze projektami edukacji ekologicznej prowadzonymi w szkołach i przedszkolach. Wnioskodawcy realizujący projekty edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach mogą ubiegać się o dofinansowanie jedynie w ramach ogłaszanych Konkursów. Harmonogram planowanych terminów ogłaszanych Konkursów znajduje się w zakładce Dla Beneficjentów/Harmonogram naboru wniosków rozpatrywanych poza trybem ciągłym.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
27.02.2018

Informacja dotycząca Projektów z dziedziny Edukacja Ekologiczna

Informujemy, iż z dniem 01.03.2018 r. zostaje wznowiony nabór w trybie ciągłym dla wniosków z dziedziny Edukacja ekologiczna na zadania niezwiązane ze projektami edukacji ekologicznej prowadzonymi w szkołach i przedszkolach. Wnioskodawcy realizujący projekty edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach mogą ubiegać się o dofinansowanie jedynie w ramach ogłaszanych Konkursów. Harmonogram planowanych terminów ogłaszanych Konkursów znajduje się w zakładce Dla Beneficjentów/Harmonogram naboru wniosków rozpatrywanych poza trybem ciągłym.
21.02.2018

Spotkanie informacyjne dotyczące Konkursów na dotację ogłoszonych w 2018 r.

W dniu 21.02.2018 r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące Konkursów na dotację ogłoszonych w 2018 r. Fundusz reprezentowany był przez: - Prezesa Zarządu - Wojciecha Miedzianowskiego,- Zastępcę Prezesa Zarządu - Annę Górczyńską,- Kierownika Zespołu ds. Nieinwestycyjnych – Ewę Czarnecką, - Pracowników Zespołu ds. Nieinwestycyjnych: Karolinę Rzetelską i Katarzynę Nowak.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.