Przejdź do treści

Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
20.08.2018

Unijne dotacje na kogenerację - NFOŚiGW rozdysponuje kolejne 90 mln zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie dla Osi Priorytetowej I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6.Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
20.08.2018

Instalacje OZE ze wsparciem - 200 mln zł dla przedsiębiorców z Funduszu Spójności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie dla Osi Priorytetowej I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej
13.08.2018

Zapraszamy do siedziby WFOŚiGW w Łodzi uczestników półkolonii na zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza zorganizowane grupy dzieci i młodzieży biorące udział w półkoloniach na zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej na terenie naszej siedziby przy ul. Dubois 118. Więcej informacji można uzyskać w Zespole ds. Promocji nr telefonu: 42 663 41 13 lub pisząc maila na adres: promocja@wfosigw.lodz.pl .
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
08.08.2018

Fundusz przystępuje do zbierania informacji na temat znaczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowanych do realizacji przy współudziale środków WFOŚiGW w Łodzi w 2019 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, informuje, iż  przystępuje do prac nad sporządzeniem projektu planu działalności na 2019 rok.  W związku z tym, zwracamy  się do zainteresowanych uzyskaniem  dofinansowania ze środków Funduszu  z prośbą o przesłanie informacji na temat znaczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowanych do realizacji przy współudziale środków WFOŚiGW w Łodzi w 2019 roku.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
02.08.2018

Pierwsi Laureaci Konkursu ogłoszonego w ramach Programu Priorytetowego ,,Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków" - III edycja - wyłonieni

WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż wyłoniono pierwszych Laureatów Konkursu o dotację i pożyczkę na zadania z dziedziny Ochrona przyrody i krajobrazu ogłoszonego w ramach III edycji Programu Priorytetowego: „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków”.
file (1)
25.07.2018

Ostatni dzwonek na złożenie wniosków dotyczących przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Przypominamy, iż tylko do końca września lub do wyczerpania środków można składać wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w ramach Programów priorytetowych na realizację zadań polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski należy składać w wybranych bankach z listy zamieszczonej pod danym Programem.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
17.07.2018

Wstrzymanie naboru wniosków na zadania dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż z dniem 17.07.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi składanych na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, z uwagi na znaczne przekroczenie kwoty wnioskowanej w stosunku do zaplanowanych na ten cel środków.
file (1)
21.06.2018

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego pt.: ,,Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Nabór skierowany jest do podmiotów (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) z terenu województwa łódzkiego, znajdujących się na liście, o której mowa w Porozumieniu w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 30.10.2015 r., zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Środowiska. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
18.06.2018

VII edycja Konkursu "EKOBELFRY" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi

Zapraszamy do udziału w VII edycji Konkursu "EKOBELFRY" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska w celu uhonorowania zrealizowanych działań i rozpowszechnienia dobrych przykładów w tym zakresie w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
18.06.2018

Wyniki Konkursu ,,Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019"

WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż w dniu 14.06.2018 r. rozstrzygnięto Konkurs pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”. Wykaz wniosków, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej w pliku do pobrania. Szczegóły dotyczące zakresu udzielonego wsparcia, jak i inne informacje potrzebne do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o dofinansowanie, podane zostaną w pismach o przyznaniu dotacji. Informacje dotyczące Projektów, które nie otrzymały dofinansowania, również zostaną podane w korespondencji do poszczególnych Wnioskodawców.
08.06.2018

Porozumienie w sprawie programu priorytetowego Czyste Powietrze

W czwartek 7 czerwca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia ws. realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska. W podpisywaniu porozumienia uczestniczyli Premier Mateusz Morawiecki, Minister Finansów Teresa Czerwińska i Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.