Przejdź do treści

Aktualności

08.06.2018

Porozumienie w sprawie programu priorytetowego Czyste Powietrze

W czwartek 7 czerwca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia ws. realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska. W podpisywaniu porozumienia uczestniczyli Premier Mateusz Morawiecki, Minister Finansów Teresa Czerwińska i Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.
IMG_8539
06.06.2018

Finansowanie zadań OSP i PSP

Uprzejmie informujemy, iż WFOŚiGW w Łodzi planuje przystąpić do nowego programu priorytetowego w zakresie finansowania zakupu specjalistycznego sprzętu dla służb ratowniczych, realizowanego wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z powyższym z dniem 06.06.2018 r wstrzymuje się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji z dziedziny Pozostałe zadania ochrony środowiska składanych na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na wyposażenie jednostek OSP i PSP.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
23.05.2018

Dofinansowanie - 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, Infrastruktura i Środowisko

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności  w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki, ogłasił konkurs projektów w ramach Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Konkurs nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18
18.05.2018

Konferencja w Opocznie dotycząca poprawy jakości powietrza

W poniedziałek, 14 maja, w Miejskim Domu Kultury w Opocznie odbyła się konferencja dotycząca poprawy jakości powietrza. W spotkaniu wziął udział Pan Wojciech Miedzianowski – prezes WFOŚiGW w Łodzi. Głównym punktem spotkania była prelekcja Piotra Woźnego, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze", który wyjaśnił najważniejsze założenia projektu. Programem objęte ma zostać również Opoczno, znajdujące się na liście miast najbardziej zanieczyszczonych pyłem PM2,5.
25.04.2018

Wykład dr Thomasa H. Culhane na temat "zielonej ekonomii"

W dniu 24 kwietnia 2018 r. z okazji Dnia Ziemi w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego odbył się wykład dr Thomasa H. Culhane „Kick – starting a green economy”.  Dr T. H. Culhane wykłada na Uniwersytecie Południowej Florydy, jest także współzałożycielem Solar CITIES Inc., - organizacji non profit,  która wspomaga społeczności miejskie chcące wdrożyć technologie oparte na odnawialnych źródłach energii i zredukowaniu ilości odpadów.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
25.04.2018

Przystąpienie do prac nad Narodową Strategią Ochrony Owadów Zapylających

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o przystąpieniu do prac nad tworzeniem Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających. Polski  Związek Pszczelarski, Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych, Związek Pszczelarzy Polanka, Rada Naukowa Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających oraz Fundacja Greenpeace, serdecznie zaprasza do współpracy przy tworzeniu Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających wszystkich zainteresowanych.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.