Przejdź do treści

Aktualności

IMG_0191
04.10.2019

Konferencja "Modernizacja oświetlenia drogowego - korzyści dla środowiska, oszczędności dla inwestora"

Kolejna konferencja organizowana przez WFOŚiGW w Łodzi w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, finansowanego przez Unię Europejską ze środków POIiŚ na lata 2014-2020 odbyła się w dniu 30.09.2019 r. w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
DSCN1452
04.10.2019

Podpisano 151 umów z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. łódzkiego.

W dniu 3 października 2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zakończył podpisywanie umów z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. łódzkiego, którym przyznano dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska”.
IMG_1101
18.09.2019

Spotkanie dla Kół Gospodyń Wiejskich w Tuszynie

W dniu 17 września 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie odbyło się spotkanie zorganizowane dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z południowej części terenu woj. łódzkiego. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska. Podczas spotkania pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przedstawili programy przygotowane przez Ministerstwo Środowiska na rzecz polskiej wsi oraz ofertę WFOŚiGW w Łodzi dla osób fizycznych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
18.09.2019

Otwarcie "Ekopracowni pod chmurką" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Zduńskiej Woli

We wtorek 17 września 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zduńskiej Woli otwarto ,,"Ekopracownię pod chmurką” utworzoną i wyposażoną dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Otwarcie pracowni, jak powiedziała p. wicedyrektor było swego rodzaju prezentem od Funduszu na 30-lecie Przedszkola Nr 9 wchodzącego w skład Zespołu. Święto było więc podwójne.
IMG_1016
16.09.2019

Zakończono cykl spotkań kampanii informacyjnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W dniu dzisiejszym, 16 września 2019 r. w siedzibie Funduszu przy ul. Dubois 118 odbyło się ostatnie z 10 spotkań zorganizowanych w ramach kampanii informacyjnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi skierowanej do wszystkich JST, PEC/ZEC oraz spółdzielni mieszkaniowych z województwa łódzkiego. Celem kampanii informacyjnej było przedstawienie oferty finansowego wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.
Zarówka logo J
13.09.2019

Zaproszenie na Konferencję pt. "Modernizacja oświetlenia drogowego - korzyści dla środowiska, oszczędności dla inwestora"

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Doradcy Energetyczni mają zaszczyt zaprosić na konferencję pt „Modernizacja oświetlenia drogowego – korzyści dla środowiska, oszczędności dla inwestora” organizowaną przez WFOŚiGW w Łodzi w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, finansowanego przez Unię Europejską ze środków POIiŚ na lata 2014-2020.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
05.09.2019

Zmiana Programu Priorytetowego "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery - IV edycja"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż w dniu 28.08.2019 r. Rada Nadzorcza dokonała zmian w Programie Priorytetowym RE IV dotyczących wysokości wsparcia dotacyjnego, tj.: „Łączna kwota wsparcia wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 70% kwoty możliwego dofinansowania.”
logo3
03.09.2019

Ruszył nabór wniosków do Programu "Mój Prąd"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs do Programu „Mój Prąd”. Wnioski można składać od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania alokacji środków. O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
logo_1
30.07.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza, że 29 lipca 2019 r. uległ zmianie program priorytetowy Czyste Powietrze, a w konsekwencji także wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu. Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.