Przejdź do treści

Postępowanie ofertowe na sprzedaż wierzytelności Funduszu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza postępowanie ofertowe na sprzedaż wierzytelności Funduszu wobec dłużników:

a) Anny Grabek: podstawa - prawomocny wyrok sądowy za kwotę minimalną  15.190.975,90 zł (słownie: piętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 90/100).

b) Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego "MG Sp. z o.o." Spółka komandytowo-akcyjna jako następcy prawnego Konsumprod Sp. z o.o. Spółka jawna: podstawa - umowa pożyczki, postępowanie sądowe w toku, nieprawomocny zasądzający wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi za kwotę minimalną 5.901.150,72 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 72/100).  

Oferty wraz z ceną nie niższą, niż podana w ogłoszeniu należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi, 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 do godz. 16:00 w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Regulamin postępowania dostępny jest na stronie internetowej www.wfosigw.lodz.pl oraz w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest obowiązek zapłaty wadium w wysokości 100.000 zł na rachunek bankowy w Getin Noble Bank SA o numerze: 35 1560 0013 2367 2220 2080 0001.
Dokumentacja oraz szczegółowe informacje związane z wierzytelnościami stanowiącymi przedmiot sprzedaży zostaną udostępnione po uprzedniej wpłacie wadium w wysokości 100.000 zł. (sto tysięcy złotych), o którym mowa powyżej.

- Regulamin sprzedaży wierzytelności

- Załącznik nr 1 do Regulaminu

- Załącznik nr 2 do Regulaminu

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.