Przejdź do treści

SZKOLENIE "Praktyczne aspekty udzielania zamówień publicznych" 25-26.09.2008 r

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 25, 26 września 2008 r. w Łodzi odbyło się szkolenie na temat Praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Celem nowelizacji PZP jest odformalizowanie procedur udzielania zamówień publicznych oraz wyeliminowanie uregulowań zakwestionowanych przez Komisję Europejską jako niezgodnych z dyrektywami.
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 25, 26 września 2008 r. w Łodzi odbyło się szkolenie na temat Praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Celem nowelizacji PZP jest odformalizowanie procedur udzielania zamówień publicznych oraz wyeliminowanie uregulowań zakwestionowanych przez Komisję Europejską jako niezgodnych z dyrektywami.

W szkoleniu udział wzięli potencjalni i obecni beneficjenci I i II osi priorytetowej PO IiŚ oraz pracownicy WFOŚiGW w Łodzi. Wykładowcą była Radca Prawny prowadząca Kancelarię, praktyk specjalizujący się w zamówieniach publicznych od 1996 roku, szkoleniowiec, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych posiadająca praktykę w występowaniu przed Zespołami Arbitrów, Krajową Izbą Odwoławczą oraz w reprezentowaniu w postępowaniu skargowym przed Sądami Okręgowymi.

Celem szkolenia było poinformowanie o aktualnych regulacjach prawnych dotyczących przygotowania przetargów, wymiana doświadczeń i poglądów na temat najważniejszych problemów, jakie stanowią zagrożenie dla realizacji tych inwestycji.

Przypominamy że Wykładowca udziela bezpłatnych porad telefonicznych z zakresu zamówień publicznych osobom uczestniczącym w szkoleniu.


Szkolenie było współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

zdjęcieZdjęciezdjęcie

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.