Przejdź do treści

Autokorekta do Rozdziału 6.1.5 Zasad promocji projektów dla beneficjentów PO IiŚ 2007-2013

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o wprowadzeniu autokorekty do Rozdziału 6.1.5 Zasad promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

W celu uniknięcia wątpliwości w zakresie interpretacji zapisów przez beneficjentów, IZ POIiŚ wprowadziła autokorektę do Rozdziału 6.1.5 Zasad promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W wyniku przeprowadzonej analizy usunięto z dokumentu zapis mówiący o niedopuszczalnym opatrywaniu znakami dokumentów lub działań informacyjnych przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Jednocześnie dookreślono, że po podpisaniu umowy o dofinansowanie beneficjent ma obowiązek oznakowania dotychczasowej dokumentacji dotyczącej projektu.

Powyższa zmiana wynika z ponownego przeanalizowania przez IZ POIiŚ przypadków, w których mogą wystąpić utrudnienia wynikające z wykonywania obowiązków przez beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, w tym oznaczania dokumentów dotyczących realizacji projektu.

Data obowiązywania Zasad promocji projektów (...) pozostaje bez zmian tj. od 26 kwietnia 2012 r. Autokorekta do Rozdziału 6.1.5 ww. dokumentu wchodzi w życie 25 lipca 2012 r.

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013
Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi, informuje o zamknięciu od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Biura WFOŚiGW w Łodzi dla Klientów.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami, którzy są gotowi udzielić odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania związane z realizowanymi przez Fundusz programami i przekazać pełną informację na temat realizowanych wniosków. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.