Przejdź do treści

PODPISANO UMOWĘ O DOFINANSOWANIE ROCZNEGO PLANU DZIAŁAŃ 2007 ? 2008

W dniu 16 kwietnia br. pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisana została umowa o dofinansowanie Rocznego Planu Działań na lata 2007 – 2008 w ramach działań 15.1 i 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 30 kwietnia br. WFOŚiGW w Łodzi wystąpił do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem o płatność.

W dniu 16 kwietnia br. pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisana została umowa o dofinansowanie Rocznego Planu Działań na lata 2007 – 2008 w ramach działań 15.1 i 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 30 kwietnia br. WFOŚiGW w Łodzi wystąpił do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem o płatność.

Dofinansowanie w ramach XV osi priorytetowej skierowane jest do instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO IiŚ i ma na celu sprawne i efektywne zarządzanie tym programem, co w rezultacie ma przełożyć się na właściwe wykorzystanie środków unijnych. Pomoc Techniczna ma służyć wsparciu i wzmocnieniu systemu wdrażania PO IiŚ, działaniom informacyjnym i promocji oraz monitoringowi i ewaluacji programu.

Dzięki Pomocy Technicznej możliwe jest między innymi podejmowanie działań informacyjnych i szkoleniowych, skierowanych do potencjalnych beneficjentów, które z jednej strony informują o możliwości ubiegania się o pomoc unijną a z drugiej strony wspomagają prawidłowe przygotowanie projektów realizowanych w ramach PO IiŚ.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.