Przejdź do treści

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW I I II OSI PRIORYTETOWEJ PO IiŚ

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ – “Kwalifikowalność wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. W dniu 10 lutego 2009 r. odbyło się szkolenie pt. “Kwalifikowalność wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy wsparciu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.


Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ – “Kwalifikowalność wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

W dniu 10 lutego 2009 r. odbyło się szkolenie pt. “Kwalifikowalność wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy wsparciu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.

Uczestnikami szkolenia byli potencjalni beneficjenci I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łodzi. Wykładowca – pan Dariusz Kamiński z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego omówił zagadnienia z zakresu kwalifikowalności wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pierwsza część szkolenia została poświęcona podstawowym pojęciom oraz zasadom związanym z kwalifikowalnością wydatków – omówione zostały m.in. takie zagadnienia jak: podstawy prawne kwalifikowalności, kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność wydatku, trwałość projektu, dokumentowanie wydatków, podwójne finansowanie. W dalszej części szkolenia zostały zaprezentowane poszczególne kategorie wydatków poparte licznymi przykładami a także praktycznymi ćwiczeniami. Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość skonsultowania z wykładowcą zagadnień, które w ich ocenie budzą wiele wątpliwości a których znajomość jest niezbędna w procesie wdrażania unijnych projektów.

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ współfinansowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 


Pani Barbara Robak – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi oraz pani dr Małgorzata Kurzyniec – Sikorska Członek Zarządu FRP witają zgromadzonych uczestników szkolenia

 

 


Pan Dariusz Kamiński z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz uczestnicy szkolenia

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.