Przejdź do treści

Informacja

W związku ze zobowiązaniami Funduszu wynikającymi z art. 400 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150), przyjętą przez Radę Nadzorcza Strategią Działania WFOŚiGW w Łodzi na lata 2005-2008 oraz Listą przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi...
 W związku ze zobowiązaniami Funduszu wynikającymi z art. 400 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150), przyjętą przez Radę Nadzorcza Strategią Działania WFOŚiGW w Łodzi na lata 2005-2008 oraz Listą przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi z których wynika konieczność zapewnienia przez Fundusz pełnego wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej postanawia się, iż Zarząd Funduszu w 2008 r. będzie występował do Rady Nadzorczej z wnioskami o umarzanie pożyczek do wysokości 50 % możliwej do uzyskania przez Beneficjentów kwoty umorzenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami „Zasad ...”.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.