Przejdź do treści

Ponad 63 mln złotych na kanalizację w Opocznie

Zdjęcie, Ponad 63 mln złotych na kanalizację w Opocznie
23 marca w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu realizowanego w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.Beneficjentem projektu pn. „BUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY OPOCZNO” jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Opocznie.
 Ze strony WFOSiGW w Łodzi umowę podpisywali Prezes Zarządu Tomasz Łysek oraz Z?ca Prezesa Zarządu Zbigniew Stasiak, nadzorujący wdrażanie funduszy unijnych. Beneficjenta reprezentowali natomiast Prezes PGK Sp. z o.o w Opocznie Jacek Pacan oraz członek Zarządu Pani Janina Ziębicka. W uroczystości podpisania uczestniczyli również Burmistrz Miasta Opoczno Jan Wieruszewski oraz skarbnik Barbara Bąk.

Głównym założeniem Projektu jest wyposażenie mieszkańców Miasta i Gminy Opoczno, podmiotów gospodarczych i podmiotów użyteczności publicznej w infrastrukturę techniczną zapewniającą odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych w aglomeracji Opoczno zgodnie z wymogami unijnymi i krajowymi przepisami (Dyrektywa 91/271/EWG). Ponadto celem projektu jest podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej, poprawa jakości i niezawodności dostaw wody pitnej oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi powstającymi na terenie gminy Opoczno.

Koszt całkowity projektu wynosi 63.485.087,90 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej na poziomie 31.035.438,86 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na czwarty kwartał 2014 roku.

 Podpisanie umowy przez przedstawicieli PGK Opoczno - Członka Zarządu Janinę Ziębicką oraz Prezesa Zarządu Jacka Pacana oraz Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Tomasza Łyska i Zastępcy Prezesa Zarządu Zbigniewa Stasiaka


Wymiana podpisanych dokumentów przez władze obu instytucji


Kierownik Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej, Jan Sztaudynger przybliżył szczegółowe dane dotyczące opoczyńskiej inwestycji

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.