Przejdź do treści

KONKURS O NAGRODĘ PREZESA WFOŚIGW W ŁODZ

KONKURS O NAGRODĘ PREZESA WFOŚIGW W ŁODZI PN.: „FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ POKOLORUJĄ NASZĄ GMINĘ- W POSZUKIWANIU ŚLADÓW INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH UE” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs pn. „Fundusze Unii Europejskiej pokolorują naszą gminę – w poszukiwaniu śladów inwestycji ekologicznych UE” Prace konkursowe można składać do dnia 20.05.2011 r.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu (do pobrania poniżej).
Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z gmin województwa łódzkiego gdzie realizowane są projekty w ramach PO IiŚ, dla których WFOŚiGW w Łodzi pełni rolę Instytucji Wdrażającej tj. Gmina: Brzeziny, Ozorków, Działoszyn, Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki, Rawa Mazowiecka, Opoczno, Radomsko. Tematyka prac konkursowych musi wskazywać na poprawę stanu środowiska dzięki inwestycjom finansowanym ze środków Unii Europejskiej w szczególności ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (np. poprzez budowę kanalizacji czy oczyszczalni ścieków) oraz na walory przyrodnicze Gminy.
Ww. konkurs składa się z dwóch kategorii prac w zależności od grupy wiekowej:

  • I kategoria: prace plastyczne w formie rysunkowej lub malarskiej z zastosowaniem dowolnej techniki. Kategoria dedykowana dla uczniów szkół podstawowych, klasy 0-6 (I grupa wiekowa klasy 0-3, II grupa wiekowa klasy 4-6)
  • II kategoria: prace fotograficzne. Kategoria przypisana dla III grupy wiekowej tj. dla uczniów gimnazjum.

Przewidywany jest następujący terminarz konkursu:

  • do 20 maja 2011- nadsyłanie prac konkursowych,
  • do 31 maja 2011 r. - ogłoszenie wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora Konkursu,
  • do 15 czerwca 2011 r. ? uroczystość podsumowująca Konkurs - wręczenie nagród Uczestnikom Konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej.


Oceny prac dokona Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora Konkursu. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Komisja konkursowa w każdej grupie wiekowej i kategorii prac zaproponuje przyznanie I, II i III miejsca oraz wyróżnień. Przewidziana pula nagród w konkursie wynosi do 10.000,00 zł.

Do pobrania: Regulamin Konkursu

Prace konkursowe należy przesłać na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
z dopiskiem ?Konkurs Fundusze Unii Europejskiej pokolorują naszą gminę- w poszukiwaniu śladów inwestycji ekologicznych UE?

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pod numerem tel.: (42) 66 34 157 bądź (42) 66 34 151
Konkurs współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zapraszamy do udziału w Konkursie.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.