Przejdź do treści

DODATKOWE 170 MLN EURO NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA Z UE

Przyznano dodatkowe 170 mln euro na działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w pierwszym priorytecie Programu Infrastruktura i Środowisko – poinformował Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (KK NSRO) zatwierdził 9 lutego br. zmiany dotyczące alokacji dodatkowych środków wspólnotowych.

W przypadku Programu Infrastruktura i Środowisko zdecydowano m.in. o przyznaniu kwoty 170 mln euro z tzw. dostosowania technicznego na realizację priorytetu I - Gospodarka wodno ? ściekowa. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej w ramach ostatniego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska w tym działaniu.
W celu ostatecznego zwiększenia alokacji na gospodarkę wodno ? ściekową konieczna będzie zmiana Programu. Nie wstrzyma to jednak procesu podpisywania kolejnych umów o dofinansowanie, ponieważ Ministerstwo Finansów wyraziło zgodę na tymczasowe ?przekroczenie? limitu środków przeznaczonych na priorytet I PO IiŚ.

Tekst źródłowy znajduje się na stronie Ministerstwa Środowiska pod adresem:
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/14383_dodatkowe_170_mln_euro_na_ochrone_srodowiska_z_ue.html

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.