Przejdź do treści

Aktualizacja wytycznych w zakresie informacji i promocji

Od 2 lipca 2010 r. obowiązują zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji. Określenie zadań i obowiązków Instytucji Koordynującej RPO, umożliwienie zmian w planach komunikacji, dodanie podrozdziału poświęconego Rocznym planom działań informacyjnych i promocyjnych, doprecyzowanie zapisów dotyczących najważniejszych narzędzi działań informacyjnych i promocyjnych to kluczowe zmiany w WytycznQych.

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji określają podstawowe zasady prowadzenia i koordynacji działań informacyjno-promocyjnych, sposób opracowania i zakres strategii komunikacji NSRO, planów komunikacji poszczególnych programów operacyjnych oraz rocznych planów działań. Wytyczne wyznaczają główne kierunki podejmowanych działań, a także określają zasady sprawozdawczości i oceny tych działań.

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie informacji i promocji jaśniej niż do tej pory opisują zasady działania podstawowych narzędzi działań informacyjnych i promocyjnych: punktów informacyjnych, publikacji, stron internetowych, szkoleń oraz internetowego systemu Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zmienionych Wytycznych na stronie: http://www.mrr.gov.pl

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.