Przejdź do treści

LISTY RANKINGOWE DLA I I II PRIORYTETU PO IIŚ

W dniu 21 stycznia br. zostały zatwierdzone przez Wiceministra Środowiska Stanisława Gawłowskiego listy rankingowe projektów złożonych w konkursach ogłoszonych w listopadzie 2009 r. w ramach osi I i II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W dniu 21 stycznia br. zostały zatwierdzone przez Wiceministra Środowiska Stanisława Gawłowskiego listy rankingowe projektów złożonych w konkursach ogłoszonych w listopadzie 2009 r. w ramach osi I i II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

konkurs nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009

Dla działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM złożono 83 wnioski o dofinansowanie, spośród których 59 pozytywnie przeszło ocenę formalną oraz merytoryczną I stopnia. W związku z faktem, że wnioskowane dofinansowanie dla projektów, które zostały pozytywnie ocenione przekracza dostępną alokację, projekty na liście rankingowej zostały podzielone na podstawowe i rezerwowe. Na podstawowej liście rankingowej znalazło się 9 projektów o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania 408 mln zł, w tym jeden z województwa łódzkiego. Pozostałe 50 projektów znalazło się na rezerwowej liście rankingowej.

Projekty, które zostały uznane jako rezerwowe będą zmieniały status na podstawowy w przypadku:

  1. Uzyskania jakichkolwiek oszczędności w projektach zatwierdzonych w ramach wcześniejszych naborów.
  2. Przesunięcia dodatkowych środków finansowych na działania związane z gospodarką wodno -ściekową z innych priorytetów środowiskowych.
  3. Przesunięcia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dodatkowych środków finansowych na priorytet I.

konkurs nr 4/POIiŚ/2.1/11/2009

Dla działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych złożono 8 wniosków o dofinansowanie, przy czym na
liście rankingowej znalazły się 4 projekty, które pozytywnie przeszły ocenę formalną

i merytoryczną I stopnia, o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania ok. 224 mln zł.

konkurs nr 5/POIiŚ/2.2/11/2009

Dla działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich, na liście rankingowej znalazł się 1 wniosek o wartości dofinansowania 178 mln zł, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną I stopnia.

W ramach II priorytetu nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W wyniku oceny wg kryteriów merytorycznych II stopnia, kolejność projektów na listach rankingowych może ulec zmianie.

Lista rankingowa działanie 1.1

Lista rankingowa działanie 2.1

Lista rankingowa działanie 2.2

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.