Przejdź do treści

PODPISANIE UMÓW Z GMINĄ ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI ORAZ Z MIASTEM I GMINĄ DZIAŁOSZYN

W dniu 12 stycznia br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisał 2 umowy o dofinansowanie z Funduszu Spójności: z Gminą Aleksandrów Łódzki dla projektu: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki” oraz z Miastem i Gminą Działoszyn dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn”. Projekty swoim zakresem wpisują się w priorytet I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka wodno– ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.    

W dniu 12 stycznia br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisał 2 umowy o dofinansowanie z Funduszu Spójności: z Gminą Aleksandrów Łódzki dla projektu: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki” oraz z Miastem i Gminą Działoszyn dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn”.
Projekty swoim zakresem wpisują się w priorytet I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka wodno– ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Całkowita wartość projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki” wynosi ok. 83,5 mln zł, natomiast wartość unijnego dofinansowania kształtuje się na poziomie ok. 63,4 mln zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Łódzkim z obecnej przepustowości 5 000m³/dobę do około 9 000m³/dobę, budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi Rąbień AB i Antoniew oraz budowę kolektora zachodniego o łącznej długości 43,6 km. Dzięki unijnemu dofinansowaniu Miasto Aleksandrów Łódzki ma szansę na wzrost poziomu skanalizowania Gminy o ok. 20% (z 64% do 83,5% w 2014 r.). Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości wód powierzchniowych i utrzymanie czystości zasobów wód podziemnych.
Całkowita wartość projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn” wynosi ok. 32,5 mln zł, natomiast wartość unijnego dofinansowania kształtuje się na poziomie ok. 20 mln zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Raciszyn, Zalesiaki i Kolonia Lisowice o długości 21,4 km oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Trębaczewie. Dzięki unijnemu dofinansowaniu nastąpi wzrost stopnia skanalizowania Miasta i Gminy o 21% ( z 68% do 89%), wyposażenie mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn, podmiotów gospodarczych i podmiotów użyteczności publicznej w infrastrukturę, która zapewni odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami prawa krajowego i unijnego.

Podpisanie ww. umów o dofinansowanie jest olbrzymim sukcesem zarówno dla Instytucji Wdrażającej jak i Beneficjentów, gdyż aplikowanie o środki unijne wiąże się z dużym wkładem pracy, wysiłku i zaangażowania. Okazuje się jednak, że warto podejmować starania ponieważ po ciężkiej i wzmożonej pracy przychodzi czas na sukces. Oczywiście, umowa o dofinansowanie to dopiero początek i tak naprawdę dopiero przed nami właściwa realizacja projektu i kolejne wyzwania z tym związane.

 Łódź, dnia 12 stycznia 2010 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie z:
Miastem i Gminą Działoszyn ? projekt ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn?.
Gminą Aleksandrów Łódzki ? projekt ?Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki?.


podpisanie umowy
Uczestnicy spotkania, na którym podpisano umowy o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach PO IiŚ z Miastem i Gminą Działoszyn oraz z Gminą Aleksandrów Łódzki.podpisanie umowy
Przedstawiciele Beneficjenta Gminy Aleksandrów Łódzki ? od lewej: Pan Grzegorz Torzewski ? Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Pan Grzegorz Siech ? Skarbnik Aleksandrowa Łódzkiego, Pan Jacek Lipiński ? Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego oraz Prezes Zarządu WFOŚIGW w Łodzi ? Pan Andrzej Budzyńskipodpisanie umowy
Podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu ?Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki?.podpisanie umowy
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie dla projektu ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn?.podpisanie umowy
Zarząd WFOŚiGW w Łodzi: Prezes ? Pan Andrzej Budzyński, Zastępcy Prezesa: Pan Cezary Dzierżek, Pan Wiesław Łukomski oraz przedstawiciele Beneficjenta Miasta i Gminy Działoszyn: Pan Krzysztof Piekarz ? Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, Pani Stanisława Pol ? Skarbnik oraz Pani Danuta Kuśnierczyk ? Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.