Przejdź do treści

Szkolenie dla beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ

  W dniu 16 grudnia 2009 r. odbyło się szkolenie pt. „Przygotowanie wniosków o płatność dla projektów inwestycyjnych w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ” zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy wsparciu firmy szkoleniowej PHIN Consulting Sp. z o.o.  

 

W dniu 16 grudnia 2009 r. odbyło się szkolenie pt. ?Przygotowanie wniosków o płatność dla projektów inwestycyjnych w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ? zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy wsparciu firmy szkoleniowej PHIN Consulting Sp. z o.o.

Uczestnikami szkolenia byli beneficjenci I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łodzi. Zakres szkolenia obejmował trzy części: Podczas pierwszej omówiono ogólne zasady wypełniania wniosku o płatność - podstawy prawne, ogólne zasady sprawozdawczości programu, sprawozdawczość beneficjenta, zakres przedmiotowy, terminy sprawozdawczości, instrukcję wypełniania konkretnych pozycji wniosku, dokumenty załączone do wniosku o płatność oraz dokumentowanie wydatków. Kolejna część obejmowała część finansową i część rzeczową wniosku o płatność, podczas której przedstawiono wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji, prawidłowe opisywanie i obieg dokumentów finansowo - księgowych. W dalszej części szkolenia przeprowadzono warsztaty, poparte licznymi przykładami a także praktycznymi ćwiczeniami. Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość skonsultowania z wykładowcą zagadnień, które w ich ocenie budzą wiele wątpliwości a których znajomość jest niezbędna w procesie wdrażania unijnych projektów.

Szkolenie dla beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ współfinansowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Szkolenie dla beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ współfinansowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
szkolenie

Pani Barbara Robak ? Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi wraz z trenerami: Panią Beatą Kapałą oraz Panią Magdaleną Malinowską witają zgromadzonych uczestników szkolenia.


Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.