Przejdź do treści

PODSUMOWANIE KOLEJNEGO NABORU WNIOSKÓW

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska opublikowane zostały informacje na temat zakończonego w dniu 30 listopada br. naboru wniosków w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ.

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska opublikowane zostały informacje na temat zakończonego w dniu 30 listopada br. naboru wniosków w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ. Do Instytucji Wdrażających złożono 92 wnioski o dofinansowanie z Funduszu Spójności, w tym:

  • 16 wniosków wpłynęło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który nadzoruje realizację projektów o wartości powyżej 25 mln euro
  • 76 wniosków wpłynęło do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach I priorytetu Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM złożono 83 wnioski o wartości 6,6 mld PLN. Natomiast w ramach II priorytetu:

  • działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych złożono 8 wniosków o wartości 526 mln PLN,
  • działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich złożono 1 wniosek o wartości 209 mln PLN.

Przypominamy, że do WFOŚiGW w Łodzi w ramach ostatniego naboru złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Całkowity koszt projektów wynosi ok. 165,86 mln PLN, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania to ok. 96,89 mln PLN.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.