Przejdź do treści

KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY

W dniu 30 listopada 2009 r. zakończył się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

W dniu 30 listopada 2009 r. zakończył się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno ? ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Wnioski złożone do WFOŚiGW w Łodzi

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa projektu

Koszt całkowity projektu (mln PLN)

Wnioskowana kwota dofinansowania (mln PLN)

1

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Gospodarka wodno ? ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków

30,08

14,10

2

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska Wola ? I faza

62,08

36,50

3

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie

Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno

63,43

41,08

4

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku

Kompleksowa gospodarka ściekowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie miasta Radomska

10,27

5,21

 

 

Razem

165,86

96,89

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.