Przejdź do treści

KOLEJNY PROJEKT PRZYJĘTY DO REALIZACJI KOLEJNE POTWIERDZENIA UNIJNEGO DOFINANSOWANIA

    Mamy kolejnego Beneficjenta w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. W dniu 16 listopada 2009 roku w Centrum Kongresowo – Szkoleniowym w Bronisławowie, podczas uroczystej konferencji podpisana została umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”. Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako Instytucji Wdrażającej umowę podpisali Prezes Zarządu Pan Andrzej Budzyński oraz Zastępca Prezesa Zarządu Pani Barbara Robak. Beneficjenta – Rawskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. reprezentował Prezes Zarządu Pan Czesław Kierebiński.    

 

 

Mamy kolejnego Beneficjenta w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Działanie 1.1 Gospodarka wodno ? ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. W dniu 16 listopada 2009 roku w Centrum Kongresowo ? Szkoleniowym w Bronisławowie, podczas uroczystej konferencji podpisana została umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektu pn. ?Uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka ? Faza I?. Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako Instytucji Wdrażającej umowę podpisali Prezes Zarządu Pan Andrzej Budzyński oraz Zastępca Prezesa Zarządu Pani Barbara Robak. Beneficjenta ? Rawskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. reprezentował Prezes Zarządu Pan Czesław Kierebiński.

Podczas konferencji zostały wręczone Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania w ramach PO IiŚ na realizację projektów:

  •  
    •  
      • ?Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki?
      • ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn?.

Przyznane Potwierdzenia mają charakter warunkowy, co oznacza, że uruchomienie środków dofinansowania będzie możliwe dopiero po spełnieniu przez Beneficjentów warunków określonych w Potwierdzeniu, co musi nastąpić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Wręczono również potwierdzenie wypełnienia warunków nałożonych na projekt pn.: ?Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej Miasta Konstantynowa Łódzkiego (faza II)?, co jednocześnie oznacza że niebawem zostanie podpisana kolejna umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie oraz wręczenie Potwierdzeń nastąpiło w ramach spotkania Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających środowiskowe priorytety PO IiŚ. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych osiągnięć naszego kraju w absorpcji środków unijnych a także wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania Programu. Między innymi dyskutowano o Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI) ? założeniach do systemu, postępie prac nad jego wdrażaniem, zasadach współpracy z Instytucją Wdrażającą, a także o reformie finansów publicznych i finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


INFORMACJA O PROJEKTACH: POBIERZ PLIK

GALERIA

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.