Przejdź do treści

AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH

  Od dnia 4 września 2009 r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

 

Od dnia 4 września 2009 r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zaktualizowane Wytyczne uwzględniają zmiany w następujących zakresach:

  • ograniczenie wymogu pisemności oraz wymogu dokonania rozeznania rynku w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Podrozdział 5.5 pkt 5 oraz Podrozdział 5.3 pkt 10),
  • sprostowanie oczywistej pomyłki w tekście wytycznych (Podrozdział 5.5 pkt 13),
  • rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach kategorii ?Zakup gruntów? na inne niż własność i użytkowanie wieczyste tytuły prawne do nieruchomości (Podrozdział 6.3, nowa Sekcja 6.3.6 oraz Załącznik nr 1 pkt 6),
  • doprecyzowanie warunków kwalifikowalności prac związanych z przebudową urządzeń obcych (Podrozdział 6.4 pkt 9),
  • sprostowanie pojęcia ?kosztów związanych z wykorzystaniem przenośnych środków trwałych tylko w okresie realizacji projektu? (Sekcja 6.5.3 pkt 1 oraz Załącznik nr 1 pkt 8).
OPIS ZMIAN: POBIERZ PLIK

 

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.