Przejdź do treści

SPOTKANIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ I INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKOWE PRIORYTETY W RAMACH PO IiŚ BRONISŁAWÓW, 16 – 17 LISTOPADA 2009 R. Uroczyste otwarcie spotkania IP – IW środowiskowe priorytety PO IiŚ. Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi - pan Andrzej Budzyński serdecznie wita przybyłych gości i zachęca do aktywnego udziału w spotkaniu .   Marszałek Województwa Łódzkiego – Pan Włodzimierz Fisiak podczas prezentacji regionu. Spotkanie IP - IW środowiskowe priorytety PO IiŚ. Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi – Pani Barbara Robak podczas konferencji prasowej – podpisanie umowy o dofinansowanie oraz wręczenie Potwierdzeń dofinansowania w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ. Dyrektor Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Ministerstwie Środowiska – Pani Aleksandra Malarz, Senator RP – Pan Michał Wojtczak wręczają Burmistrzowi Gminy Aleksandrów Łódzki – Panu Jackowi Lipińskiemu Potwierdzenie IP w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki”. Dyrektor Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Ministerstwie Środowiska – Pani Aleksandra Malarz, Senator RP – Pan Michał Wojtczak wręczają Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn – Panu Krzysztofowi Piekarzowi Potwierdzenie IP w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn”. Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi – Pan Andrzej Budzyński składa na ręce Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. – Pani Ewa Matyszczak oraz Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego –Pana Henryka Brzyszcza Potwierdzenie wypełnienia warunków nałożonych na projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Miasta Konstantynowa Łódzkiego (faza II)”. Podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”. WFOŚiGW w Łodzi reprezentował Prezes Zarządu – Pan Andrzej Budzyński, zaś Beneficjenta tj. Rawskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. Prezes Zarządu – Pan Czesław Kierebiński. Po podpisaniu umowy pomiędzy IW i RWiK Sp. z o.o. - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi – Pan Andrzej Budzyński, Prezes Zarządu Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Pan Czesław Kierebiński.    

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.