Przejdź do treści

konkurs 2

czas trwania: od 8.112008 do 15.11.2008 r. Konkurs na najładniejszy obrazek ...

  

Ministerstwo Środowiska

Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach następujących priorytetów PO IiŚ:

 

   

 • Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009) – kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 150 mln euro z Funduszu Spójności
 •  

   

 • Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1
  – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 4/PO IiŚ/2.1/11/2009) - kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 200 mln euro z Funduszu Spójności, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 5/POIiŚ/2.2/11/2009) - kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 mln euro z Funduszu Spójności
 •  

 

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 1.1, 2.1 oraz 2.2 w punkcie 14 “Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 3 września 2009 r.)

 

 

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 1.1, 2.1 oraz 2.2 w punkcie 17a “Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 3 września 2009 r.)

 

Wnioski należy składać w terminie od 16 listopada 2009 r. do 30 listopada 2009 r.

   

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
 •  

   

 • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*
 •  

 

* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

 

Miejsce składania: Kancelaria WFOŚiGW w Łodzi,

ul. Łąkowa 11, 90 – 562 Łódź

 

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa

30 listopada 2009 r. o godz. 1500

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane
 

 

 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II priorytetu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniach 15-16 października 2009 r. w Warszawie.

Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.

Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do 12 października 2009 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w szkoleniu zdecyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. W ramach jednego projektu można zgłosić maksymalnie 2 osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.

 
 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu, a także informacje na temat szkolenia dla beneficjentów dostępne są na stronie internetowej www.mos.gov.pl/pois

 

  

 


Ministerstwo Środowiska

Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

  • Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009)
  • Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 3/PO IiŚ/2.1/04/2009), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 4/POIiŚ/2.2/04/2009)Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 1.1, 2.1 oraz 2.2 w punkcie 14 “Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 1 grudnia 2008 r.)

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 1.1, 2.1 oraz 2.2 w punkcie 17a “Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 1 grudnia 2008 r.)

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi dla:
 • Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM - 200 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009)
 • Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych – 100 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 3/POIiŚ/2.1/04/2009), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich - 50 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 4/POIiŚ/2.2/04/2009)

Wnioski należy składać w terminie od 14 kwietnia 2009 r. do 30 kwietnia 2009 r.
 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
 • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*
* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Miejsce składania: Kancelaria WFOŚiGW w Łodzi,
ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa
30 kwietnia 2009 r. o godz. 15.00

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane


Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl w zakładce Infrastruktura i Środowisko oraz www.wfosigw.lodz.pl w zakładce Infrastruktura i ŚrodowiskoDOKUMENTY DOTYCZACE NABORU WNIOSKÓW: POBIERZ TUTAJ


 

 

Ministerstwo Środowiska
Instytucja Pośrednicząca dla
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

• Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 4/POIiŚ/1.1/02/2009)
• Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 2/PO IiŚ/2.1/02/2009), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 3/POIiŚ/2.2/02/2009)


Pełna treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ

 

 

 

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.