Przejdź do treści

Harmonogram konkursów

HARMONOGRAM OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W PROCEDURZE KONKURSOWEJ

 

Konkurs nr: 6/PO IiŚ/1.1/11/2009; 4/PO IiŚ/2.1/11/2009; 5/PO IiŚ/2.2/11/2009

Konkurs dotyczy:

    

   • priorytetu I – Gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

    

    

   • priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie
    2.1. – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
    ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

    

 

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU - I i II OŚ PRIORYTETOWA PO IiŚ: POBIERZ PLIK

 

 

Etap procedury konkursowej

Terminy pierwotnie planowane*

Terminy rzeczywiste (aktualne)

Przyczyny ewentualnych opóźnień

Ogłoszenie konkursu

30.09.2009

30.09.2009

 

Rozpoczęcie naboru wniosków

16.11.2009

16.11.2009

 

Zakończenie naboru wniosków

30.11.2009

30.11.2009

 

Ocena wniosków o dofinansowanie

Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia

08.01.2010

11.01.2010

 

Ogłoszenie listy rankingowej

15.01.2010

20.01.2010

 

Ocena merytoryczna II stopnia – powołanie Zespołów Grupy Roboczej

22.01.2010

 

 

Podpisanie umowy
o dofinansowanie

 

 

 

 

 

Konkurs nr: 5/PO IiŚ/1.1/11/2009; 3/PO IiŚ/2.1/11/2009; 4/PO IiŚ/2.2/11/2009

Konkurs dotyczy:

    

   • priorytetu I – Gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

    

    

   • priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie
    2.1. – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
    ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

    

 

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU – I i II OŚ PRIORYTETOWA PO IiŚ: POBIERZ PLIK

 

 

Etap procedury konkursowej

Terminy pierwotnie planowane*

Terminy rzeczywiste (aktualne)

Przyczyny ewentualnych opóźnień

Ogłoszenie konkursu

13.03.2009

13.03.2009

 

Zakończenie naboru wniosków

30.04.2009

30.04.2009

 

Ocena wniosków o dofinansowanie

Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia

09.06.2009

09.06.2009

 

Ogłoszenie listy rankingowej

19.06.2009

30.06.2009

 

Zakończenie oceny merytorycznej II stopnia

25.08.2009

19.11.2009

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie

 

 

 

 

 

 

Konkurs nr: 4/PO IiŚ/1.1/11/2009; 2/PO IiŚ/2.1/11/2009; 3/PO IiŚ/2.2/11/2009

Konkurs dotyczy:

    

   • priorytetu I – Gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

    

    

   • priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie
    2.1. – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
    ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

    

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU – I i II OŚ PRIORYTETOWA PO IiŚ: POBIERZ PLIK

 

 

Etap procedury konkursowej

Terminy pierwotnie planowane*

Terminy rzeczywiste (aktualne)

Przyczyny ewentualnych opóźnień

Ogłoszenie konkursu

15.01.2009

15.01.2009

 

Zakończenie naboru wniosków

27.02.2009

27.02.2009

 

Ocena wniosków o dofinansowanie

 

Zakończenie oceny formalnej

04.05.2009

04.05.2009

 

Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia

27.05.2009

25.05.2009

 

Ogłoszenie listy rankingowej

03.06.2009

05.06.2009

 

Zakończenie oceny merytorycznej II stopnia

04.08.2009

20.10.2009

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie

 

16.11.2009 r. - uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu “Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”

 

 

 

Konkurs nr: 3/PO IiŚ/1.1/11/2009; 2/PO IiŚ/2.2/11/2009

Konkurs dotyczy:

    

   • priorytetu I – Gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

    

    

   • priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

    

 

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU – I i II OŚ PRIORYTETOWA PO IiŚ: POBIERZ PLIK

 

 

Etap procedury konkursowej

Terminy pierwotnie planowane*

Terminy rzeczywiste (aktualne)

Przyczyny ewentualnych opóźnień

Ogłoszenie konkursu

30.09.2008

30.09.2008

 

Zakończenie naboru wniosków

04.12.2008

04.12.2008

 

Ocena wniosków o dofinansowanie

Zakończenie oceny formalnej

09.02.2009

09.02.2009

 

Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia i ogłoszenie listy rankingowej

02.03.2009

02.03.2009

 

Zakończenie oceny merytorycznej II stopnia

05.05.2009

27.05.2009

Zmiany w organizacji systemu oceny i wyboru projektów

Podpisanie umowy o dofinansowanie

 

25.08.2009 r. - uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu “Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Brzeziny”

 

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.