Przejdź do treści

Interpretacje

 
 • VAT WLICZONY DO KOSZTU CAŁOWITEGO PROJEKTU  
  Przypominamy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego istnieje obowiązek wliczenia podlegającego odzyskaniu VAT-u do kosztu całkowitego projektu.
  Mimo że obowiązująca wersja ?Instrukcji do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko? nie uwzględnia tego wymogu, Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie, zobowiązani są do wpisania kwoty VAT w tabeli H.1. formularza wniosku, Obecnie trwają prace nad dostosowaniem zapisów instrukcji do obowiązujących przepisów.
  W serwisie
  Funduszy Europejskich, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamieściło komunikat korygujący zapisy instrukcji w tym zakresie.

  STANOWISKO MRR W SPRAWIE VAT: POBIERZ PLIK

 

 • INFO - PROMO

  Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej, obowiązek stosowania logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz flagi unijnej powstaje z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie.

  Stosowanie ww znaków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie jest dopuszczalne, przy jednoczesnym poinformowaniu, że projekt jest dopiero na etapie ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 • STANOWISKO IZ W SPRAWIE STOSOWANIA WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC

  Na stronie internetowej www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/ opublikowany został dokument pt. "Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC oraz niektórych klauzul umownych w projektach finansowanych ze środków Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko".

  Zachęca się potencjalnych beneficjentów, przygotowujących się do aplikowania o środki unijne w ramach PO Infrastruktura i Środowisko do zapoznania się z ww dokumentem, który m.in. może pomóc rozstrzygnąć pojawiające się wątpliwości co do konieczności stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC. Dokument ten przedstawia zalety prowadzenia inwestycji wg FIDICa jak również zawiera wiele cennych informacji, które mogą okazać się przydatne w toku realizacji projektu.

 • STANOWISKO MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO W SPRAWIE IDENTYFIKACJI DUŻYCH PROJEKTÓW (POWYŻEJ 25 MLN EURO) ORAZ PODATKU VAT
  Na stronie internetowej Centrum Informacji o Środowisku ?www.ekoportal.pl opublikowane jest stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie sposobu przeliczania kosztu całkowitego projektu w celu ustalenia czy dany projekt jest projektem dużym tj. powyżej 25 mln euro. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa należy pamiętać o wliczeniu podatku VAT do kosztów całkowitych projektu co będzie miało znaczenie przy identyfikacji dużych projektów.

  Stanowisko MRR:
  POBIERZ PLIK

 

 


 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - opublikowane na stronie internetowej Centrum Informacji o Środowisku www.ekoprtal.pl.

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.