Przejdź do treści

Promocja i informacja

Ogłoszenie wyników Konkursu na dofinansowanie w formie dotacji zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. "Moja wymarzona ekopracownia"Decyzją Zarządu z dnia 29.06.2012r. przyznano dofinansowanie na utworzenie następujących ekopracowni:

Zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich zostały zawarte w następujących dokumentach, które dostępne są mi.in. w serwisie Funduszy Europejskich:
 
Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 (dokument zaakceptowany przez Komisję Europejską 15 października 2008 r.)

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (wersja z 31 marca 2009 r.)

ZASADY PROMOCJI DLA BENEFICJENTÓW

W lipcu br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziło dokument ?Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013?. Dokument określa obowiązki spoczywające na beneficjentach w zakresie informowania i promowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przedstawia zasady dotyczące jednolitego oznaczania wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych.

Zasady promocji projektów mogą być również pomocne dla potencjalnych beneficjentów POIiŚ na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zadań związanych z promocją inwestycji (pkt I.3 wniosku o dofinansowanie).

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013:
POBIERZ PLIK

Załącznik 1 ? Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ: POBIERZ PLIK

 

 

 


 

LOGOTYP

Poniżej zamieszczone są logotypy Programu Infrastruktura i Środowisko obowiązujące w latach 2007-2013:

 


Logotypy POIiŚ do pobrania:

Logotyp POIiŚ w kolorze 

Logotypy POIiŚ w języku angielskim
Logotypy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:

Logotypy Ministerstwa Rozwoju RegionalnegoLogotypy WFOŚiGW w Łodzi:


Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziFlaga Unii Europejskiej z podpisem:

Flagi Unii Europejskiej

Zestawienie znaku

Logotypy dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich

 

 

 

 

 

 

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.