Przejdź do treści

Dokumenty programowe

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (wersja zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 7 grudnia 2007 r.) 

Pobierz załączniki: Pobierz plik

Operational Programme Infrastructure and Environment (The Polish version of this document has been approved by the European Commission on 7th December 2007)

Pobierz załączniki: Pobierz plik


Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja dokumentu 3.3 z 20 stycznia 2010 r.)

Pobierz załączniki: Pobierz plik     Zmiany do poprzedniej wersji dokumentu

Lista zmian dokonanych w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - zestawienie uwag uwzględnionych.

Pobierz załączniki: Pobierz plik

Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ Kryteria wyboru projektów dokument zaktualizowany przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 31 marca 2009 r.

Pobierz załączniki: Pobierz plik

Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ Organizacja systemu oceny i wyboru projektów (wersja dokumentu 3.3 z 20 stycznia 2010 r.)

Pobierz załączniki: Pobierz plik    Zmiany do poprzedniej wersji dokumentu

Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na priorytety i działania. (wersja dokumentu 3.3 z 20 stycznia 2010 r.)

Pobierz załączniki: Pobierz plik    Zmiany do poprzedniej wersji dokumentu

Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej.

Pobierz załączniki: Pobierz plik    Zmiany do poprzedniej wersji dokumentu

Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ ? Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania.

Pobierz załączniki: Pobierz plik

Tabela podsumowująca konsultacje społeczne Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pobierz załączniki: Pobierz plik

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.