Przejdź do treści

Oczekiwane efekty programu

  Oczekiwane efekty Programu 20 nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów; 5,5 mln osób zostanie dodatkowo objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi; z 79% do 50% zmniejszy się poziom składowania odpadów; 400 obiektów małej retencji; 500 stanowisk do analizowania i reagowania na zagrożenia katastrofami naturalnymi; 135 dużych przedsiębiorstw wspartych w zakresie systemów zarządzania środowiskowego; 1550 ha, którym przywrócono ochronę właściwego stanu ekosystemów; 477 km wybudowanych autostrad w sieci TEN-T; 1400 km wybudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T; 8 przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T; 1250 km zmodernizowanych linii kolejowych; 410 km wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego; 270 km zmodernizowanych dróg wodnych; z 2% do 7,5% powinien wzrosnąć udział energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii elektrycznej brutto; 1 mln ton rocznej produkcji biopaliw; 1000 km nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych i 4900 km gazociągów dystrybucyjnych; 600 km wybudowanych elektroenergetycznych sieci przesyłowych; 14 obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych ochronie; 600 ambulansów zakupionych na potrzeby ratownictwa medycznego; 100 przebudowanych i doposażonych zakładów opieki zdrowotnej; 120 zmodernizowanych obiektów szkolnictwa wyższego; 6 tys. miejsc pracy; 9 tys. km kanalizacji sanitarnej, w wyniku czego 810 tys. osób zostanie podłączonych do sieci; 318 oczyszczalni ścieków;

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.