Przejdź do treści

Realizacja programu

Tryb pozakonkursowy obejmie zgodnie z projektem ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: Duże projekty, których koszt całkowity przekracza 25 mln euro – w przypadku projektów dotyczących środowiska naturalnego oraz projektów o wartości powyżej 50 mln euro – w przypadku innych dziedzin, zatwierdzane przez Komisję Europejską, Projekty systemowe - polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek, Projekty indywidualne – określone w programie operacyjnym, zgłaszane przez beneficjentów imiennie wskazanych w programie operacyjnym; Projekty pomocy technicznej. Pozostałe projekty będą wybierane w drodze konkursu.      

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM I i II PRIORYTET PO IiŚ

Szczegółowe informacje na temat warunków naboru i oceny wniosków znajdują się w:

  •  Regulaminie danego konkursu, który przygotowuje instytucja organizująca konkurs a następnie zamieszcza na swojej stronie internetowej najpóźniej wraz z ogłoszeniem o planowanym naborze wniosków. Regulamin określa m.in. zasady konkursu, uczestników konkursu, projekty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie, poszczególne etapy procedury wyboru projektów, ogólne warunki procedury odwoławczej,
  • Załączniku nr 2 do "Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko".

 SCHEMAT UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI W RAMACH I i II PRIORYTETU PO IiŚ

 Organizacja systemu, oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi, informuje o zamknięciu od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Biura WFOŚiGW w Łodzi dla Klientów.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami, którzy są gotowi udzielić odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania związane z realizowanymi przez Fundusz programami i przekazać pełną informację na temat realizowanych wniosków. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.