Przejdź do treści

Obecny kształt programu

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wyniesie 37,6 mld euro, z czego wkład unijny wynosić będzie 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro.  

Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:

  • środowisko: 4,8 mld euro

  • transport: 19,4 mld euro

  • energetyka: 1,7 mld euro

  • kultura: 490,0 mln euro

  • zdrowie: 350,0 mln euro

  • szkolnictwo wyższe ? 500,0 mln euro

Dodatkowo dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziane zostały środki na pomoc techniczną (w sumie 581,3 mln euro).
W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów:


1. Gospodarka wodno-ściekowa - 3 275,2 mln euro
    (w tym 2 783,9 mln euro z FS);

2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - 1,430,3 mln euro
    (w tym 1,215,7 mln euro z FS);

3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska - 655,0 mln euro
    (w tym 556,8 mln euro z FS);

4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
    - 667,0 mln euro (w tym 200,0 mln euro z EFRR);

5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych -105,6 mln euro
    (w tym 89,9 mln euro z EFRR);

6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T - 10 548,3 mln euro
    (w tym 8 802,4 mln euro z FS);

7. Transport przyjazny środowisku - 12 062,0 mln euro
    (w tym 7 676,0 mln euro z FS);

8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe - 3 465,3 mln euro
    (w tym 2 945,5 mln euro z EFRR);

9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
    - 1 403,0 mln euro (w tym 748,0 mln euro z FS);

10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii
     - 1 693,2 mln euro (w tym 974,3 mln euro z EFRR);

11. Kultura i dziedzictwo kulturowe - 576,4 mln euro
      (w tym 490,0 mln euro z EFRR);

12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
      - 411,8 mln euro (w tym 350,0 mln euro z EFRR);

13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego - 588,2 mln euro
      (w tym 500,0 mln euro z EFRR);

14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
      - 220,9 mln euro (w tym 187,8 mln euro z EFRR);

15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności - 462,9 mln euro
      (w tym 393,5 mln euro z FS).

 

 

 
 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.