Przejdź do treści

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA LIKWDACJĘ SKUTKÓW DZIAŁAŃ ŻYWIOŁÓW

Uwaga! Na stronie BIP zamieszczono nowy wzór wniosku o udzielenie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadania polegające na likwidacji skutków działań żywiołów. Wniosek jest dostępny pod adresem: Wniosek_likwidacja_zywioly.doc 
Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW
w Łodzi z dnia 25.08.2008 r. Fundusz posiada środki finansowe na likwidację przez jednostki samorządu terytorialnego skutków działania żywiołu, który nawiedził nasze województwo w miesiącu sierpniu b.r.
Zakres rzeczowy zadań możliwych do dofinansowania przedstawia się następująco:
  • likwidacja przez jednostki samorządu terytorialnego skutków powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu na obszarze  określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, mającą na celu:
    • likwidację skutków niekontrolowanego rozprzestrzeniania się odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest,
    • przywrócenie stanu technicznego sprzed daty wystąpienia zdarzeń, o których mowa powyżej, w zakresie  infrastruktury związanej z ochroną środowiska, w tym z gospodarką wodno - ściekową i gospodarką odpadami,
  • przywrócenie stanu sprzed daty zdarzeń, o których mowa powyżej w zakresie nasadzeń drzew, krzewów i roślin zielonych, za wyjątkiem jednorocznych, na obszarach wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów  w rozporządzeniu powołanym w pkt.15,
  • zwiększenie potencjału technicznego jednostek, których statutowym celem jest prewencja oraz działania zmierzające do zmniejszenia lub likwidacji skutków działań żywiołów, poprzez dokonanie zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia tego typu działań .

Jednocześnie informujemy, że opracowany został uproszczony wzór wniosku, który dostępny jest na stronie BIP

Wniosek jest dostępny pod adresem:
Wniosek_likwidacja_zywioly.doc 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.