Przejdź do treści

Budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń środowiskowych związanych z podtopieniami na terenie Radomska

Nazwa Inwestycji: Budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń środowiskowych związanych z podtopieniami na terenie RadomskaCzas trwania inwestycji: rozpoczęcie 2010 – zakończenie 2012Adres inwestycji: Radomsko, Gmina Radomsko, powiat radomszczański, województwo łódzkie
Nazwa Inwestycji: Budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń środowiskowych związanych z podtopieniami na terenie Radomska
Czas trwania inwestycji: rozpoczęcie 2010 – zakończenie 2012
Adres inwestycji: Radomsko, Gmina Radomsko, powiat radomszczański, województwo łódzkie
Koszt inwestycji: 17.391.199,99 zł
Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi: 3.614.500,00 zł
Opis inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń środowiskowych związanych z podtopieniami występującymi na terenie m. Radomska w dzielnicach Stobiecko Miejskie i Wymysłówek. Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
• przebudowę Rowu "R-A" na odcinku od km 0+000 (ujście do rz. Warty) do km 13+888,5 (wylot kanalizacji deszczowej DN 1400 mm w rejonie ul. Kukuczki) wraz z budową nowych obiektów komunikacyjnych oraz budowli regulacyjnych,
• budowę zbiornika retencyjnego Nr 3 w Wymysłówku wraz z doprowadzalnikiem i odprowadzalnikiem do Rowu "R-A",
• budowę drogi dojazdowej do zbiornika Nr 3 (ul. Kombatancka),
• budowę zbiornika Nr 2 w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
• budowę kanału deszczowego od zbiornika wodnego Nr 2, do istniejącego rowu otwartego (odpływowego) prostopadłego do ul. Unii Europejskiej,
• przebudowę istniejącego rowu otwartego (odpływowego) od przepustu drogowego w ul. Unii Europejskiej, do istniejącej studni wlotowej kanału deszczowego,
• odbudowę rowu drogowego wzdłuż ul. Unii Europejskiej.


Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.