Przejdź do treści

Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I

Nazwa Inwestycji: : Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I Czas trwania inwestycji: : rozpoczęcie 2007 – zakończenie 2013 Adres inwestycji: : Rawa Mazowiecka, województwo łódzkie Koszt inwestycji: : 82.345.200,00 zł Dofinansowanie z FS: 39.622.732,60 zł Opis inwestycji: Zakres przedmiotowy projektu obejmuje: 1. Modernizację oczyszczalni ścieków 2. Modernizację i rozbudowę systemu odprowadzania ścieków komunalnych 3. Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę
Nazwa Inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I
Czas trwania inwestycji: rozpoczęcie 2007 – zakończenie 2013
Adres inwestycji: Rawa Mazowiecka, województwo łódzkie
Koszt inwestycji: 82.345.200,00 zł
Dofinansowanie z FS:; 39.622.732,60 zł
Opis inwestycji: Zakres przedmiotowy projektu obejmuje:
1. Modernizację oczyszczalni ścieków poprzez: przebudowę istniejącego systemu odprowadzania oczyszczonych ścieków do odbiornika, przebudowę i rozbudowę ciągu mechanicznego, modernizację ciągu biologicznego oczyszczania ścieków, przebudowę instalacji gospodarki osadowej i linii biogazu, budowę nowego systemu Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki wraz z monitoringiem dla całej oczyszczalni.
2. Modernizację i rozbudowę systemu odprowadzania ścieków komunalnych poprzez:
a) budowę 8 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni sieciowej P4 oraz przebudową przepompowni głównej PG,
b) renowację fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej (2 km),
c) budowę 3 km sieci kanalizacji deszczowej,
3. Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę poprzez:
a) renowację i przebudowę 5 km sieci wodociągowej,
b) rozbudowę 3 km sieci wodociągowej


Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.