Przejdź do treści

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków.

Nazwa Inwestycji: : Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków. Czas trwania inwestycji: : rozpoczęcie 2007 – zakończenie 2013 Adres inwestycji: : Miasto Ozorków, województwo łódzkie Koszt inwestycji: 30.084.930,11 zł Dofinansowanie z FS: 14.782.503,04 zł Opis inwestycji: Bezpośrednim celem wynikającym z realizacji projektu, polegającego na wybudowaniu 16,1 km kanalizacji sanitarnej; zmodernizowaniu i wybudowaniu 3,7 km sieci wodociągowej oraz zmodernizowaniu oczyszczalni ścieków poprzez budowę linii do higienizacji osadu, jest uporządkowanie na terenie miasta Ozorków.
Nazwa Inwestycji: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków.
Czas trwania inwestycji: rozpoczęcie 2007 – zakończenie 2013
Adres inwestycji: Miasto Ozorków, województwo łódzkie
Koszt inwestycji: 30.084.930,11 zł
Dofinansowanie z FS: 14.782.503,04 zł
Opis inwestycji: Bezpośrednim celem wynikającym z realizacji projektu, polegającego na wybudowaniu 16,1 km kanalizacji sanitarnej; zmodernizowaniu i wybudowaniu 3,7 km sieci wodociągowej oraz zmodernizowaniu oczyszczalni ścieków poprzez budowę linii do higienizacji osadu, jest uporządkowanie na terenie miasta Ozorków gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, w wyniku czego Ozorków będzie skanalizowany pod koniec 2013 roku w około 77,8 %, a zwodociągowany pod koniec 2013 roku w blisko 100%; tym samym w wyniku realizacji przedmiotowego projektu nastąpi ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby na terenie objętym inwestycją i poprawa jakości usług wodno-ściekowych w zakresie powszechności korzystania ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków przez mieszkańców Ozorkowa.


Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.