Przejdź do treści

Uporządkowanie gospodarki wodno-ścierkowej na terenie miasta Brzeziny.

Nazwa Inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodno-ścierkowej na terenie miasta Brzeziny. Czas trwania inwestycji: : rozpoczęcie 2007 – zakończenie 2013 Adres inwestycji: : Miasto Brzeziny (ul. Waryńskiego, ul. Kościuszki, ul. Okrzei), województwo łódzkie Koszt inwestycji: 25.345.699,72 zł Dofinansowanie z FS: 12.764.084,61 zł Opis inwestycji: Podstawowym celem działań realizowanych w ramach projektu, który obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji sanitarnej w ilości 1,5 km oraz zakup urządzenia ssąco-płuczącego jest racjonalizacja gospodarki w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych w mieście Brzeziny.
Nazwa Inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodno-ścierkowej na terenie miasta Brzeziny.
Czas trwania inwestycji: : : rozpoczęcie 2007 – zakończenie 2013
Adres inwestycji: Miasto Brzeziny (ul. Waryńskiego, ul. Kościuszki, ul. Okrzei), województwo łódzkie
Koszt inwestycji: 25.345.699,72 zł
Dofinansowanie z FS: 12.764.084,61 zł
Opis inwestycji: Podstawowym celem działań realizowanych w ramach projektu, który obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji sanitarnej w ilości 1,5 km oraz zakup urządzenia ssąco-płuczącego jest racjonalizacja gospodarki w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych w mieście Brzeziny, co wpłynie na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń zrzucanych do odbiornika – rzeki Mrożycy. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w mieście, ponadto, spowoduje ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb oraz wyeliminowanie ze ścieków niektórych substancji niebezpiecznych bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu ludzi. W wyniku realizacji powyższych celów nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, warunków życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.