Przejdź do treści

Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków

Nazwa Inwestycji: Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków Czas trwania inwestycji: rozpoczęcie 2008 – zakończenie 2012 Adres inwestycji: Miasto Zgierz Koszt inwestycji: 98.143.323,80 zł Opis inwestycji: Zadanie realizowane przez „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. Kwota dofinansowania w formie pożyczki ze środków WFOŚIGW w Łodzi 41.000.000,00 zł
Nazwa Inwestycji: Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków
Czas trwania inwestycji: rozpoczęcie 2008 – zakończenie 2012
Adres inwestycji: Miasto Zgierz
Koszt inwestycji: 98.143.323,80 zł
Opis inwestycji: Zadanie realizowane przez „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. Kwota dofinansowania w formie pożyczki ze środków WFOŚIGW w Łodzi 41.000.000,00 zł

Planowany zakres rzeczowy projektu:
1. w zakresie wody pitnej
- budowa 3 nowych studni głębinowych,
- wprowadzenie ciągłego procesu dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru wraz z modernizacją budynku chlorowni,
- budowa odstojników wód popłucznych z procesu płukania odżelaziaczy,
- modernizacja pompowni II stopnia,
- wymiana rurociągu oraz zasuw wody uzdatnionej z odżelaziaczy do zbiorników wody uzdatnionej,
- opomiarowanie, automatyzacja i wizualizacja procesów wydobycia i uzdatniania wody,

2. w zakresie sieci wodociągowej
- budowa sieci wodociągowej – ok. 11,0 km i przełączenia istniejących sieci i przyłączy -54 szt.,
- modernizacja sieci wodociągowej – ok. 2,8 km i przełączenia istniejących sieci i przyłączy – 146 szt.,
- opomiarowanie sieci wodociągowej – 3 zestawy automatycznych rejestratorów przepływu i ciśnienia,

3. w zakresie kanalizacji sanitarnej
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej: około 54 km, długość kolektorów tłocznych - około 4,1 km oraz 11 szt. przepompowni ścieków,
- modernizacja odcinków kanalizacji sanitarnej,– około 1,5 km,
- budowa nowej i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie dawnego ZPB „Boruta”– około 4 km,
- kontynuacja budowy odejść bocznych w ilości 2.200 szt.,

4. w zakresie oczyszczania ścieków
- montaż urządzeń umożliwiających uruchomienie drugiego reaktora biologicznego i wprowadzenie technologii w istniejącym reaktorze biologicznym, która pozwoli w razie wzrostu przepustowości powyżej 100 000 RLM oczyścić dopływające ścieki do wymaganych przepisami parametrów ,
- monitoring ilości i jakości dopływających i oczyszczonych ścieków rozbudowa węzła gospodarki osadowej - montaż dodatkowej linii odwadniania osadu (prasa do urządzenia do higienizacji osadu).Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.